ارسال شده در تاریخ :

بمناسبت
یادبود و گرامیداشت آیت الله هاشمی
رفسنجانی تعدادی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به قله زو صعود  کردند.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اعضاء تیم کوهنوردی دانشگاه هر هفته برای
آمادگی ،  صعود به قلل مختلف را برنامه
ریزی و اجرا می کنند
.


دبیر
ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تشکر از اعضاء تیم کوهنوردی که با ستاد
اردوها همکاری می نمایند و باعث نشاط دانشجویان و کارکنان می شوند اعلام کرد تیم
کوهنوردی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با دهه مبارک فجر صعود به یکی از قلل مرتفع
کشور را در برنامه خود دارد.اعضاء حاضر در این صعود حجت الاسلام احمد زاده، دکتر فرزام و دکتر
دستورانی از دانشکده منابع طبیعی . د کتر سلاح ورزی از دانشکده کشاورزی و دکتر
نوکاریزی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آقایان صالحی، صحافیان، علیزاده،
لشکری، فیضی، رسولی، قنبری، یکتا ، مهاجر پور و چراغچی حضور داشتند
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار