شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور

ارسال شده در تاریخ :

شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت به استناد آئین نامه فرصت پژوهشی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری داخل به شماره 4/257207 مورخ 1393/02/03 تدوین شده تا بر اساس آن تسهیلات فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت به متقاضیان واجد شرایط ارائه شود. مؤسسات می توانند طبق این شیوه نامه تعداد مشخصی از متقاضیان واجد شرایط خود را برای گذراندن فرصت تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور معرفی نمایند. سهمیه مربوطه، همه ساله بر اساس نیازمندی های کشور و منابع موجود، طبق مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین و ابلاغ می شود.

دانلود شیوه نامه فرصت تحقیقانی کوتاه مدت

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه