ششمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

ششمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و سایر اعضا در روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 برگزار شد. در این جلسه راهکارهای بهبود یکی از شاخص‌های مهم نظام‌های منتخب رتبه‌بندی دانشگاه با عنوان نسبت دانشجویان به اعضای هیأت علمی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه