شرایط و نحوه ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 اعلام شد

ارسال شده در تاریخ :

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی وام های دانشجویی می رساند جدول زمان ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول 1402-1401 به شرح زیر از طریق صندوق رفاه دانشجویان اعلام شده است .

کلیه دانشجویان متقاضی واجد شرایط می توانند جهت ثبت درخواست وام خود در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه و راهنماهای جامع ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود و ثبت تقاضای وام در سامانه دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir اقدام نمایند. جزئیات بیشتر از طریق پرتال پویای دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.

جدول نوع وام و زمانبندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

33ffcb7b4f7197284349c856523b8cc5.jpg

جدول مبالغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

2b5d4ce53b5f0ad63663c6504aaed8b1.jpg

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه