سخنرانی گردشگری کشاورزی به عنوان یک حرکت اجتماعی نوین، تجربه لهستان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی علمی با موضوع «گردشگری کشاورزی به عنوان یک حرکت اجتماعی نوین: تجربه لهستان» با تلاش معاونت پژوهشی دانشکده و گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر پیوتر نُواک (دانشیار دانشگاه یگلیانو لهستان) در این سخنرانی که با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1397 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تجربیات کشور لهستان در زمینه گردشگری روستایی و کشاورزی را ارائه نمود و سپس حاضران در مورد این مطالب به بحث و بررسی پرداختند.

لازم به ذکر است سخنرانی دکتر نُواک به زبان انگلیسی ارائه گردید که توسط دکتر آذر زرین (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا) همزمان به فارسی ترجمه شد.

آخرین اخبار