ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی علمی با موضوع «گردشگری کشاورزی به عنوان یک حرکت اجتماعی نوین: تجربه لهستان» با تلاش معاونت پژوهشی دانشکده و گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر پیوتر نُواک (دانشیار دانشگاه یگلیانو لهستان) در این سخنرانی که با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1397 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تجربیات کشور لهستان در زمینه گردشگری روستایی و کشاورزی را ارائه نمود و سپس حاضران در مورد این مطالب به بحث و بررسی پرداختند.

لازم به ذکر است سخنرانی دکتر نُواک به زبان انگلیسی ارائه گردید که توسط دکتر آذر زرین (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا) همزمان به فارسی ترجمه شد.