سخنرانی پروفسور اسماعیل قولوگلو Ismail Suayip Guloglu در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :

پروفسور  Ismail Suayip Guloglu استاد  گروه ریاضی دانشگاه دوش (Dogus) ترکیه روزهای شنبه تا دوشنبه  26 تا 28 بهمن 1398 به دعوت دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشت. وی در طی حضور در این دانشکده ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشکده  دو سخنرانی با موضوع: COMMUTING GRAPH OF A-ORBITS در روزهای یکشنبه و دوشنبه ارائه نمود.

در این سخنرانی ها جمعی از اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت داشتند. موضوع تحقیقاتی پروفسور قولوگلو در زمینه نظریه گروه ها و گراف ها می باشد، تحقیقات پژوهشی تعدادی زیادی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی  نیز در همین راستا است. بدین منظور جلسات مشترکی روزهای یکشنبه و دوشنبه با پروفسور اسماعیل قولوگلو  در دانشکده برگزار و برای انجام کارهای مشترک پیشنهادتی ارائه شد.  

لازم به یادآوری است پروفسور اسماعیل قولوگلو  یکی  سخنرانان مدعو دوازدهمین کنفرانس نظریه گروه ها می باشد، که روزهای  29 و 30 بهمن ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

98112908.jpg

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه