سخنرانی مهندس هامونی مدیر سازمان فرابورس ایران با موضوع نقش آمار ریاضی در بازار بورس در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه تاریخ 13 آذرماه سال 98 جلسه سخنرانی مهندس هامونی، مدیر فرابورس ایران با موضوع نقش آمار ریاضی در بازار بورس در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان و اعضای هیأت علمی رشته های ریاضی، آمار و اقتصاد واقع شد.

در این سخنرانی به کاربردهایی از آمار و ریاضی در کنترل بازر سرمایه اشاره شد. همچنین بخش هایی از بازار سرمایه که اخیرا رونمایی شده اند و نحوه انجام معاملات در این بازارها مورد توجه قرار گرفت. این نکته که بازار های حرفه ای متعلق به افرادی است که ریاضی و آمار بدانند حائز اهمیت بود.

نمونه هایی از مدل های آماری و ریاضی که در این بازارها مورد استفاده قرار می گیرند و نحوه تفسیر آنها تشریح شد.

مدل های سری زمانی، مدل های رگرسیونی، مدل های فضایی، انواع نمودارها و منحنی های مورد استفاده در تحلیل بازارهای سرمایه واکاوی شدند.

کاربرد اقتصادسنجی مدل های آماری، کاربرد نظریه بازی ها (شامل مدیریت داده ها و مدیریت اجرا) و کاربرد معادلات دیفرانسیل در تنظیم و کنترل بازار شرح داده شد.

98091610

98091611

98091612

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه