سخنرانی عمومی عوامل موثر در بروز دردهای گردن و کتف و ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری و بهبود درد برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

دکتر ناهید خوشرفتار، رئیس کلینیک تندرستی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه کارشناسی و تربیت بدنی عمومی روز شنبه ۲۴ آبانماه ۱۳۹۹، به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضی تحت عنوان «الگوهای حرکتی موثر در بروز دردهای گردن و کتف و ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری و بهبود» به سخنرانی پرداخت.

این نشست با ارائه مدل‌های غلط و معمول در انجام کارهای روزمره، از جمله‌ مدل‌های غلط در نحوه نشستن پشت میز کار، کار با کامپیوتر، رانندگی، و حتی فرم غلط در نحوه خوابیدن و موارد دیگر برگزار شد. وی همچنین وضعیت (سربه‌جلو)را در افراد شرح داده و معیار تشخیص این وضعیت را معرفی کرد و باتوجه به پایان وقت جلسه، ارائه راهکارهای رفع این مشکل و معرفی حرکات اصلاحی به جلسه بعد موکول گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه و سایر علاقمندان برگزار شد و با پرسش و پاسخ‌های علاقمندان در این زمینه به پایان رسید

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه