سخنرانی بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی

ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی
بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر رالف لینگن از
کشور آلمان با موضوع بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی در روز دوشنبه
18 بهمن ماه 95 در دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


این
نشست علمی که با استقبال استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و
سایر علاقه مندان به حوزه مطالعات آموزش و پروش مواجه شده بود در محل اتاق شورای شماره
یک دانشکده برگزار شد.


دانشگاه
فردوسی مشهد و موسسه یاران با همکاری مدیریت دانشکده برگزار کنندگان این جلسه ارزشمند
علمی بودند.


آقای
دکتر رالف لینگن زبان فارسی را به شیوایی و شیرینی خاصی صحبت می کردند که مورد توجه
حاضران در جلسه قرار گرفت.


60051


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار