سخنرانی با عنوان هرمنوتیک، نقد فلسفی حقیقت و روش در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی در قالب سخنرانی های عمومی دانشکده علوم ریاضی با عنوان «هرمنوتیک، نقد فلسفی حقیقت و روش» با حضور دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشکده توسط دکتر آزاد استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی روز شنبه تاریخ 7 دی ماه 98 در محل سالن شورای دانشکده ریاضی برگزار شد.

دکتر آزاد در این جلسه به معرفی اجمالی علم هرمونتیک  و هرمونیک فلسفی با تکیه بر دانشمندان برجسته این علم چون هایدگر و گادامر و معرفی مراجعی مناسب جهت استفاده علاقمندان پرداخت.

این جلسه با پرسش و پاسخ ادامه یافت.

98100803

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه