زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد تغییر کرد

ارسال شده در تاریخ :

باتوجه به درخواست مکرر جمع
کثیری از کاندیداهای شورای صنفی دانشجویان مبنی بر کافی نبودن زمان تخصیص یافته
برای انجام تبلیغات، جهت ایجاد شور و نشاط تبلیغاتی در واحدهای دانشگاه، انتخابات
شورای صنفی دانشکده ها روز چهارشنبه 24 آذر و شورای صنفی خوابگاه ها روز پنجشنبه
25 آذر ماه برگزار خواهد شد و کاندیداها می توانند تا روز سه شنبه 23 آذرماه
تبلیغات خود را انجام دهند
.


بر این اساس فرآیند رای گیری برای
انتخابات دانشکده ها، روز 24 آذرماه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر و برای
انتخابات خوابگاه ها روز 25 آذرماه از ساعت 12 ظهر تا 22 انجام خواهد شد
.


لازم به یاد آوری است که انتخابات به
صورت حضوری و الکترونیکی و فقط از رایانه های مستقر در محل های رای گیری در
دانشکده ها و خوابگاه ها انجام خواهد شد. لذا کلیه دانشجویان برای شرکت در
انتخابات باید کارت دانشجویی خود را در حوزه های رای گیری به همراه داشته باشند
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار