رویکرد کاملأ فرهنگی در منشور اجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دومین جلسه مشترک شورای امربه معروف و
نهی از منکر دانشگاه فردوسی مشهد با کارگروه های مربوط در دانشکده ها و خوابگاه ها
در روز چهارشنبه 20 آبان در سالن شورای سازمان  مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


در این جلسه که با هدف تبادل نظر و
هماهنگی کارگروه ها برای اجرای منشور امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تشکیل شد
دکتر علی یوسفی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رئیس شورای امربه معروف و نهی از
منکر دانشگاه با قدردانی از دانشگاهیانی که برای احیای فریضتین در دانشگاه پیشقدم
شده و به عضویت کارگروه ها درآمده اند تاکید نمود همانطور که در منشور اجرائی
امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه آمده از جمله اهداف ارائه منشور و طرح های اجرائی مربوط، تقویت شوق د
رونی
به معروف و انزجار از منکر، تأمین امنیت روانی و معنوی ، تقویت امید به بهبود و
اصلاح ، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و از بین بردن زمینه بی
تفاوتی و مسئولیت گریزی
همگانی در دانشگاه است.


رئیس شورای امربه معروف و
نهی از منکر دانشگاه
با
اشاره به اینکه منشور اجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه حاصل
مباحثات وتبادل نظر های گسترده تخصصی و
تصویب شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است تاکید کرد که در این منشور که با
یک رویکرد کاملا فرهنگی تنظیم شده ، ملاحظات عدیده ای برای احیای فریضتین در محیط
دانشگاه مورد توجه قرار گرفته
که از مهمترین آنها فراهم کردن بستر فکری و
فرهنگی و جامعه پذیر کردن این دو فریضه در دانشگاه است.


دکتر یوسفی با تاکید بر اینکه باورپذیر کردن امر به معروف و نهی از
منکر در دانشگاه ، امری تدریجی است و بطور عمده از طریق گفتگو و مباحثه عمیق و
گسترده در بین دانشگاهیان حاصل می شود
،اظهار داشت این جزء مسئولیت عموم
دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است که به سهم
خود برای احیای این دو فریضه الهی گام بردارند و محیط دانشگاه را به یک محیط
سازنده و اخلاقی تبدیل کنند.


وی نطرات منتقدین به منشور اجرائی امر به معروف و نهی از منکر و طرح ارتقای
عفاف دانشگاه را قابل احترام دانسته و ارائه نظریات انتقادی دانشگاهیان بویژه
دانشجویان عزیز را لازمه پیشرفت و تحقق این طرح ها دانست
و گفت ما بایست
مجال گفتگو و تبادل نظر انتقادی و آزادانه در باره منشور و طرح های اجرائی مربوط
به آن همچون طرح ارتقای عفاف را به طرق مختلف برای همه دانشگاهیان فراهم کنیم تا تدریجا
روی اصول کلی آنها توافق حاصل شود.


وی
باور و عزم جدی مدیران به احیای فریضتین و مسئولیت پذیری عموم دانشگاهیان را لازمه
موفقیت این طرح ها دانسته و از اعضای کارگروه ها خواست که متناسب با اقتضائات محیط
فعالیت خود برای فراگیر کردن امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت پذیرکردن
همکاران و دانشجویان برنامه ریزی و تلاش موثر داشته باشند.


رئیس شورای امربه معروف ونهی از منکر
دانشگاه گفت ماباید غبارهای
منفی را از پیکره امربه معروف و نهی از منکر پاک کنیم و با تمسک به معانی اصیل
دینی ، اخلاقی و اجتماعی این دو فریضه الهی ، چهره زلال این دو را آشکار نمائیم
که برای همه جذاب و دوست داشتنی شود. از این رو شورای امر به معروف و نهی از منکر
دانشگاه در حال تدوین سیاست های اجرائی و تهیه بسته های آموزشی و ترویجی امربه
معروف و نهی از منکر در دانشگاه است و با تمرکز بر اولویت معروفات و منکرات ویژه
دانشگاه تدریجا طرح هایی را برای ارتقای پاسخگوئی، شفافیت اداری و اخلاق دانشگاهی
به موازات طرح ارتقای عفاف ارائه خواهد داد.


اهم نکاتی که توسط مسئولین و اعضای
کارگروه های امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه در این جلسه مطرح شد عبارتند از :


1-بسترسازی و باور پذیرکردن امربه معروف و
نهی از منکر بویژه از طریق گفتگو


2-تمرکز بر مهمترین معروفات و منکرات
دانشگاه و رعایت اولویت ها در اجرای طرح


3-همه جانبه نگری در تعریف امر به معروف و
نهی ازمنکر و پرهیز از فروکاستن به یک جانبه خاص


4-رعایت اصول اجرائی منشور بویژه رعایت انصاف و حفظ حرمت و کرامت افراد در مواجهه با امر منکر


5-اقدامات گام به گام در اجرای طرح و
ارزیابی مستمرفعالیت ها


amr1


amr2


amr3


amr4


amr5


amr6

آخرین اخبار