رویداد بدون تعارف با خشکسالی 1400 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست گفتگو حول خشکسالی استان خراسان رضوی با موضوع بدون تعارف با خشکسالی سال 1400، مورخ یکشنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 17، در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اساتید این دانشگاه، دکتر علیزاده، دکتر پاپلی یزدی، دکتر نظامی، دکتر دستورانی، دکتر ثنای ی نژاد و مدیران ارگان های مرتبط دولتی مهندس علایی مدیر عامل شرکت آب منطق های خراسان رضوی، مهندس علوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، مهندس اسماعیلیان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، مهندس اورانی رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی، دکتر همتی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، دکتر فنودی مدیر کل اداره منابع طبیعی آبخیزداری خراسان رضوی، دکتر اردکانیان نماینده ی کشاورزان، به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید. 

ابتدا فرصتی برای پرسش و پاسخ و بیان نظرات حاضرین در جلسه که به واسطه ی وبینار دنبا ل کننده ی همایش هستند اختصاص داده شده است. 

 به عنوان اولین سخنران دکتر دستورانی رئیس دانشکده ی محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به شرایط جوی نابسامان و عدم توجه دامداران به محدودیت های مراتع گفت: راهکار اصلی در مقاوم سازی نسبت به خشکسالی است که متأسفانه خیلی موفقیت آمیز نبوده است و حداقل در حال حاضر یک سری اقدامات اورژانسی بایستی صورت بگیرد تا شاید بتواند این معضلات راکاهش دهد. 

سپس مهندس جمشیدی مدیر عامل جمعیت ناجیان آب که از برگزار کنندگان این نشست هم می باشد، با اشاره به این موضوع که قریب به 20 سال ایران درگیر خشکسالی بوده است و یکی دو سال اخیر با بارش های خوب باعث غافلگیری شده است و مجدداً دچار خشکسالی گشته است؛ گفت: طبیعتاً در چنین شرایطی همه ی دغدغه مندان محیط زیست انتظار داشتند که دولت و مدیران یک رویکرد و تدبیر مناسب برای برون رفت از  این وضعیت می اندیشیدند، که البته چنین اقدامی رخ نداده است. وی از تأسیس دبیرخانه ی ثابت در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک مرکزبرای رفع مشکلات محیط زیستی ابراز امیدواری نمودند. 

دکتر پاپلی یزدی به عنوان سخنران بعدی به یک سری بحث های قانونی و بودجه ای، بحث های اجرایی، خسارت هایی که باید به کشاورزان پرداخته شود و واکنش مردم به تغییر شرایط اشاره نمود؛ به عنوان مثال به خاطر کم شدن کشت دیم، برخی از کشاورزان به آب های زیرزمینی روی می آورند و همین امر سبب کمبود آب زیرزمینی می گردد و مدیران بایستی راهکاری برای این مشکل بیابند. وی در ادامه با تاکید بر مد لسازی بر اساس آمار و تحلیل داده های مدلسازی شده گفت: در حال حاضر بایستی طرح هایی برای پیشبینی مخاطرات سیل که امکان وقوع آن بعد از خشکسالی می باشد به انجام برسد.

در ادامه دکتر داوری، دکتر ناصری و دکتر بنایی سوالات خود و همچنین سوالات مطرح شده توسط حضار که به صورت ارتباط از طریق وبینار در جلسه شرکت نموده بودند ر ا مطرح و مدیران و اساتید حاضر به پاسخ دهی به این موارد پرداختند. 

بیانیه نشست بدون تعارف با خشکسالی 1400

1400022704

1400022705

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه