رونمایی از سامانه پردیس هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در راستای پیاده‌سازی حکمرانی هوشمند، چابک و شفاف، برای نخستین بار درکشور، ایده پردیس هوشمند در دانشگاه فردوسی مشهد، پس از چهار سال تلاش مستمر، در مهرماه  سال 1400 محقق شد.

طی مراسمی که روز یکشنبه 25 مهرماه 400 با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه، هیأت رئیسه، مدیران و کلیه دانشگاهیان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، از سامانه پردیس هوشمند دانشگاه رونمایی شد. در این مراسم همچنین مباحث فنی و آموزشی سامانه مطرح گردید که دانشگاهیان گرامی می توانند فیلم تهیه شده در این زمینه را از آدرس زیر دریافت نمایند:

  fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/9WqRqBfyTCZYjae

1400072506

1400072507

1400072508

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه