راه یابی نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله سوم دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور

ارسال شده در تاریخ :

64
اثر و نشریه دانشجویی از دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله سوم داوری دهمین جشنواره
نشریات دانشجویی کشور (تیتر10) راه یافتند.


به گزارش
دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، نتایج چهار بخش "آثار برگزیده"،
"نشریات برگزیده"، "بخش ویژه" و دو رسته "سایت و وبلاگ"
و "کانال تلگرامی" بخش مجازی که
به مرحله سوم داوری راه یافته‌اند مشخص شد.


لازم
به ذکر است که بیش از 2100 اثر از 34 نشریه دانشگاه فردوسی مشهد به دهمین جشنواره نشریات
دانشجویی تیتر 10 ارسال شده بود؛ که از این میان 222 اثر و نشریه راه یافته به مرحله
دوم داوری، 64 اثر و نشریه در مرحله دوم پذیرفته شده و به مرحله سوم داوری راه یافتند.


برای
مشاهده لیست آثار راه یافته از دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله سوم جشنواره نشریات دانشجویی
کشورروی فایل زیر کلیک کنید.

آخرین اخبار