رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر علی یوسفی دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به سمت رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است:

نظر به‌مراتب تعهد و شایستگی‌های جناب‌عالی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه منصوب می‌شوید. فرصت نهفته در جاذبه‌های متعدد گردشگری شهر مقدس مشهد و حضور زائران و مسافران داخلی و خارجی و آمادگی مقامات اجرایی استان برای همکاری، ضرورت توجه و برنامه‌ریزی برای اجرای اهداف پژوهشکده را دوچندان می‌نماید. امیدوارم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود دانشگاه در جهت شکوفایی و تثبیت جایگاه این پژوهشکده موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است، دکتر علی یوسفی دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می‌باشد

آخرین اخبار