ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حمیدرضا طاهری استاد گروه آموزشی رفتار
حرکتی، دانشکده علوم ورزشی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در
سمت رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در
این حکم آمده است:


ضمن
تشکر ازتلاش های ارزنده جنابعالی در سمت ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد، و نظر به تجارب وشایستگی‌های جناب عالی، به موجب این حکم با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دوسال در این سمت ابقاء می‌شوید. امید است حال
که زیر ساخت های لازم برای ارتقای همه جانبه دانشکده فراهم شده است با استفاده از
دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان، کارکنان و دانشجویان محترم امور مختلف
آن دانشکده را براساس سند راهبردی به ویژه در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی و
ارتقای کیفیت تولیدات علمی ارتقاء بخشید. موفقیت شما را در انجام این مسئولیت از
خداوند متعال خواستارم./


ریاست
دانشکده علوم ورزشی از سال 1390 تاکنون و
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1388 تاکنون و دبیر کل اجرائی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور که در تابستان سال 1395 در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ، از جمله سوابق اجرایی دکتر طاهری می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار