رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی خراسان رضوی منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های دانشگاهی استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار گردید و دکتر مهدی سهرابی استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشگاه و رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا رئیس این هیئت شد.

این انتخابات به ریاست بشیریان دبیر کل فدراسیون و با حضور فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و نمایندگان دانشگاه‌های مراکز آموزش عالی استان از دانشگاه‌ آزاد اسلامی، وزارت علوم ، پیام نور، جامع علمی- کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و در پایان انتخابات دکتر سهرابی رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت ورزشی دانشگاه‌های استان انتخاب شد.

آخرین اخبار