دیدار و گفتگوی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با سرپرست دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه 24 اسفند ماه سال 1400 با حضور در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه با رئیس و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست که دکتر ضابط سرپرست، دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی، دکتر سید حسین سید موسوی مدیر دفتر ریاست وروابط عمومی ودکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه حضور داشتند، دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن  ارائه عملکرد حوزه فعالیت خود به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند.

در دانشگاه فردوسی مشهد 73 انجمن علمی دانشجویی در حوزه های مختلف فعالیت های دانشجویی فعال می باشد و یکی از بزرگترین تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی است که بیشترین دبیر در اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشور را دارا می باشد.

news4001295

news4001296

news4001297

آخرین اخبار