دیدار مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر علیرضا نبی، مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا و مشاور ارشد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم‌ قوه قضائیه روز چهارشنبه ۱۳ تیر با دکتر محمد کافی ریاست دانشگاه فردوسی مشهد دیدار نمود.

در این دیدار که خانم دکتر کیوان فر، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه نیز حضور داشت، دکتر کافی رئیس دانشگاه،  ضمن خیر مقدم به دکتر نبی و تقدیر از تلاش و حمایت از اشتغال جوانان آسیب دیده در گروه کارخانجات تحت مدیریتشان ، به توانایی های علمی و آمادگی کامل دانشگاه فردوسی مشهد  در حمایت از واحد های  صنعتی خیر اندیشانه  اشاره نمود.

دکتر علیرضا نبی کار آفرین نمونه کشور نیز ضمن تشکر از حمایت های معنوی دانشگاه فردوسی مشهد و شخص رئیس دانشگاه از اشتغال جوانان آسیب دیده، زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبود یافته در گروه کارخانجات زیتون خود، از دانشگاه فردوسی مشهد درخواست نمود تا ایشان را در ادامه این مسیر خیر خواهانه یاری نمایند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار آمادگی دانشگاه را در حمایت علمی و هدایت بخش تحقیق و توسعه کارخانجات آرشیا اعلام نمود‌.

840228

آخرین اخبار