دو عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ترکیب شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان قرار گرفتند

ارسال شده در تاریخ :

دکتر سید امیر امین یزدی،
دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده در
انتخابات شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان خراسان رضوی را به خود
اختصاص داد، همچنین دکتر حسین حسن آبادی دیگر عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی نیز یکی از 5 نفر از منتخبان این انتخابات
بود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل از پایگاه
اطلاع رسانی روانشناسی و مشاوره ایران، در دومین دوره انتخابات شورای استانی سازمان
نظام روان شناسی و مشاوره خراسان رضوی که روز جمعه 21 اسفند 94 همزمان با 22 استان
دیگر در پردیس شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، دکتر سید امیر
امین یزدی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، بالاترین تعداد آراء
اخذ شده در این انتخابات را به خود اختصاص داد. همچنین دکتر حسین حسن آبادی دیگر عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی نیز یکی از 5 نفر از منتخبان این انتخابات
بود.


دکتر حسین کارشکی، دانشیار
گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس کمیسیون انتخابات سازمان نظام روان
شناسی و مشاوره  استان خراسان رضوی، ساماندهی و  نظارت بر خدمات روان
شناسی و مشاوره ای مراکز مشاوره استان، پیگیری شکایات مطرح شده از روان شناسان و
مشاوران، پیگیری صدور پروانه های حرفه ای روان شناسان  و ارتقای خدمات روان
شناسی به شهروندان را از وظایف این سازمان برشمرد و افزود: "نظارت حرفه ای بر
کارگاه های آموزشی و مجامع علمی و پژوهشی مرتبط با روان شناسی نیز باید توسط
سازمان نظام روان شناسی صورت گیرد."


گفتنی است اعضای شورای استانی
سازمان نظام روان شناسی خراسان رضوی 5 نفر می باشند و انتخابات این اعضا هر چهار سال
یک بار برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار