دومین جلسه شورای راهبردی نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

دومین جلسه دور جدید شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور اعضا در روز سه‌شنبه 13 خرداد 1399 برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی اثربخشی حوزه‌های ستادی دانشگاه برای سال‌های 97-1395 و میزان تحقق اهداف و چشم‌انداز دانشگاه توسط دکتر دهقانیان رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه ارائه گردید و در خصوص آسیب‌ها و راهکارهای تحقق اولین و تدوین دومین سند راهبردی دانشگاه نیز بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

99031707.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه