دوره آموزشی توسعه قابلیت رهبران برای کاهش مخاطرات 2022

ارسال شده در تاریخ :

دوره آموزشی بلند مدت با عنوان” توسعه قابلیت رهبران برای کاهش مخاطرات 2022  “ که توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا ارئه می شود.

دریافت فایل اطلاعات دوره

1400041604

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه