دوره الگوی مفهومی آموزش گروه ویژه اعضای هیأت علمی

ارسال شده در تاریخ :

 99072601g

1400031201

1400031202

1-  عنوان دوره: الگوی مفهومی آموزش گروه

2-  مخاطب دوره:  اعضای هیات علمی

3-  هدف کلی دوره:  آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مبانی مفهومی ، نظری و روش شناختی اجتماع علمی، مفهوم دانشگاه به مثابه یک اجتماع علمی، مبانی نظری و مفهومی " الگوی مفهومی گروه آموزشی"، معیارها و مصادیق جایگاه استادی در دانشگاه  و گروه آمورزشی ذی ربط به مثابه اجتماع علمی

4- اهداف رفتاری:

 • تقویت و ارتقای احساس تعلق به دانشگاه به مثابه اجتماع علمی
 • تقویت همفکری ، همبختی ، همدلی و همگامی در میان اعضای هیات علمی گروه های آموزشی
 • تقویت و ارتقای احساس تعلق به گروه آموزشی به مثابه اجتماع علمی و
 • افزایش سطح مشارکت و بهره مندی از خرد جمعی در گروه های آموزشی
 • توانمند سازی اعضاب هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای عملیاتی سازی الگوی مفهومی آموزش گروه

5-  سرفصل آموزشی:

 • مبانی مفهومی اجتماع و وجوه تمایز آن با جامعه و شبه گروه
 • مبانی مفهومی و نظری اجتماع علمی
 • تعیین و تحلیل معیارها و مبانی مفهومی و نظری دانشگاه به مثابه اجتماع علمی
 • تعیین و تحلیل مبانی روش شناختی دانشگاه به مثابه اجتماع علمی
 • تعیین و تحلیل مبانی نظری و روش شناختی گروه آموزشی به مثابه اجتماع علمی
 • تعیین و تحلیل مولفه ها و مبانی الگوی مفهومی آموزش گروه

6- مدرس دوره: جناب آقای دکتر حسین اکبری (رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت)

جناب آقای دکتر  محسن نوغانی (رئیس گروه مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجش)

جناب آقای دکتر مجید میرزاوزیری (رئیس گروه آموزش‌های آزاد کالج دانشگاه)

7-  مدت آموزش: 6 ساعت

8- نحوه برگزاری دوره: مجازی

9- زمان برگزاری: پنج‌شنبه 1400/03/20 ساعت 8-12 و 16-18

10- مکان برگزاری: لینک دوره اعلام خواهد شد.           

11- فناوری‌های یادگیری: Adobe Connect

12- روش ارائه محتوا: کارگاهی              

13-  تاریخ ثبت نام: 10 الی 13 خرداد 1400

14- نحوه ثبت نام:  پورتال پویا- لبه توسعه منابع- منوی توسعه منابع انسانی- زیر منوی ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها

15-  نحوه پرداخت هزینه: برای شرکت کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد: رایگان

16- تاریخ نظرسنجی: 22 الی 29 خرداد 1400 (صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.)

17- شرایط شرکت در دوره:

-               غیبت در این دوره مجاز  نمی‌باشد.

-              تاخیر در ورود و تعجیل در خروج به سامانه، بیش از 15 دقیقه به منزله غیبت می‌باشد. بدیهی است گواهینامه آموزشی برای غایبین صادر نمی‌گردد.

-               صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه