دوره آموزشی هستی شناسی میان رشته ای با موضوع مادی و مجرد و جهان های دیگر ویژه اعضای هیات علمی

ارسال شده در تاریخ :

1400071403

 

1-  عنوان دوره: هستی شناسی میان رشته ای با موضوع مادی و مجرد و جهان های دیگر

 

2-  مخاطب دوره:  اعضای هیات علمی

 

3-  هدف کلی دوره:  افزایش آگاهی های هستی شناختی اساتید درباره مادی و مجرد و جهان های دیگر و نیز ایجاد فضای نقد و گفتگو، ایجاد فضای نقد و گفتگوی میان رشته ای

4- اهداف رفتاری:

·          اصلاح و تغییر نگرش

·         تعمیق  دیدگاه

·         نقد و تبادل نظر در جهت ایجاد و حل مسئله های فلسفه

5-  سرفصل آموزشی:

·         ویژگی های ماده، تعریف ماده و جسم در فیزیک قدیم و جدید، خصوصیات زیراتمی ذرات، زمان و مکان برای ماده و امکان شناخت جهان مادی

·         چند جهانی جهان های موازی امکان وجود جهان هایی با ویژگی های فرازمانی و فرامکانی در فیزیک مدرن

·         تعریف ماده و جسم معنای مجرد و مادی بودن، مرز ماده و فراماده، تشکیک در مادیت

·         زمان و مکان از ویژگی های مادی امکان وجود مجردات و اقسام آن ها،  لازمان و لامکان بودن مجردات

6- مدرس دوره: جناب آقای دکتر مجید صابری فتحی (عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم)

جناب آقای دکتر  کوروش جاویدان (مدیر گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم)

جناب آقای دکتر عباس جوارشکیان (مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

جناب آقای دکتر علیرضا کهنسال (عضو هیات علمی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

7-  مدت آموزش: 12 ساعت

 

8- نحوه برگزاری دوره: مجازی

 

9- زمان برگزاری: پنج‌شنبه 1400/08/06 ، پنج شنبه 1400/08/13، پنج شنبه 1400/08/20 و پنج شنبه 1400/08/27 ساعت 10-14

 

10- مکان برگزاری: لینک دوره اعلام خواهد شد.           

11- فناوری‌های یادگیری: Adobe Connect                                                                       

12- روش ارائه محتوا: کارگاهی   n     

 

13-  تاریخ ثبت نام: 24 الی 1400/07/27

14- نحوه ثبت نام:  پورتال پویا- لبه توسعه منابع- منوی توسعه منابع انسانی- زیر منوی ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها

 

15-  نحوه پرداخت هزینه: برای شرکت کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد: رایگان

16- تاریخ نظرسنجی:  28 الی 1400/09/05 (صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.)

17- شرایط شرکت در دوره:

  • غیبت مجاز در این دوره یک جلسه می‌باشد.
  • تاخیر در ورود و تعجیل در خروج به سامانه، بیش از 15 دقیقه به منزله غیبت می‌باشد. بدیهی است گواهینامه آموزشی برای غایبین صادر نمی‌گردد.
  • صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه