ارسال شده در تاریخ :

دوره آموزشی مهارت‌های ارتباطی استاد و دانشجو
ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تدریس دکتر ربیعی برگزار می‌شود.


از کلیه اساتید محترم دانشگاه دعوت می‌شود
در این دوره آموزشی شرکت نمایند.


ثبت‌نام از طریق پورتال صورت می‌پذیرد.


زمان:


گروه
اول 17 دی‌ماه 1396 ساعت 8 تا 18


گروه دوم 18 دی‌ماه 1396 ساعت 8 تا 18


مکان: مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد- سالن درس گروهی شماره 2


مرکز مشاوره و توانمندسازی فرهنگی
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار