دستیابی مجله علوم و فنون دامپزشکی ایران Iranian Journal of Veterinary Science and Technology به نمایه بین المللی Scopus

ارسال شده در تاریخ :

نشریه علوم و فناوری دامپزشکی ایران  Iranian Journal of Veterinary Science and Technology در سال جاری (2019) به نمایه بین المللی Scopuse دست یافت. این نشریه، سال گذشته نیز با کسب امتیاز 85(A) در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. دوفصلنامه انگلیسی زبان IJVST ، پس از یک دهه انتشار، موفق به چاپ  169 مقاله در زمینه  دامپزشکی و علوم وابسته شده است.    

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت نشریه مراجعه نمایید.

IJVST.um.ac.ir

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه