دستورالعمل چگونگی برگزاری آزمون پایانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پیرو دستورالعمل برگزاری کلاسها به صورت مجازی مورخ 12 فروردین 1399 و لزوم آمادگی جهت ارزشیابی غیرحضوری

دروس، با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات و با تاکید بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس

می باشد، مصوبه شورای آموزشی دانشگاه 31 فروردین 1399 ابلاغ شد.

مشاهده دستورالعمل چگونگی برگزاری آزمون پایانی (نحوه سنجش میزان یادگیری دانشجویان) نیمسال دوم 98 - 99 دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه