دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان مسابقات شنای کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

مسابقات شنا کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور هشت دانشگاه از چهارم بهمن آغاز و تا هفتم بهمن ماه 1397 به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد که در پایان این مسابقات دانشگاه فردوسی مشهد با ۸۴ امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات شد.

نتایج رشته های مختلف مسابقات شنای کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور به شرح زیر می‌باشد:

در رشته ۵۰ متر پروانه

۱- محمدرضا شهابی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام اول

۲- سعید دقیقه رضایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- مهدی مهاجر پور از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم

رشته ۵۰ متر آزاد

۱- مهدی طالب پور از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- رسول زیدآبادی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام دوم

۳-مهدی مهاجر پور از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم

رشته ۵۰ متر قورباغه

۱- محمدرضا شهابی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام اول

۲- جواد هاشمیان از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- رضا حسینی نیا از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم

رشته ۵۰ متر کرال پشت

۱- رسول زیدآبادی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام اول

۲- سعید دقیقه رضایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- مهدی طالب پور از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم

در رشته ۱۰۰ متر آزاد

۱- حامد پژواک مقدم از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- سید رضا حسینی نیا از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام دوم

۳- رضا ماشاالله کاظمی از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم

 و در رشته ۲۵×۴ مختلط امدادی (تیمی)

 ۱- دانشگاه فردوسی مشهد اول

۲- دانشگاه صنعتی شاهرود دوم

۳- دانشگاه حکیم سبزواری سوم

 

آخرین اخبار