ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول مسابقات شطرنج دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور را کسب کرد و سهمیه حضور در المپیاد سال 1397 را از آن خود ساخت.

مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، از تاریخ 7 لغایت 10 بهمن‌ماه 1396 به میزبانی مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار شد و در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه سمنان – دانشگاه بیرجند و مجتمع آموزش عالی شیروان حضور داشتند. مسابقات به‌صورت تیمی و انفرادی (برق‌آسا و نیمه سریع) برگزار شد.

در قسمت تیمی دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید و سهمیه حضور در المپیاد سال 1397 را از آن خود ساخت و تیمهای دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی نیمه سریع آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سیاوش وجدانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی برق‌آسا، آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سروش رمضانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را به دست آوردند.

811270

Chess2_1

آخرین اخبار