حضور معاون استاندار خراسان رضوی در امور زائرین در پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز سه‌شنبه 6 آذر ماه 1397 دکتر حسینی سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی و هیئت همراه از پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد بازدید به عمل‌آورده و با اعضای این پژوهشکده دیدار کرد.

در این نشست دکتر یوسفی رئیس پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد، این پژوهشکده را تقاضامحور معرفی کرده و تأکید کرد در علوم انسانی تأسیس پژوهشکده تقاضامحور بسیار نادر است. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نهایی شده اساس‌نامه این پژوهشکده گفت درصورتی‌که این پژوهشکده از نوع B باشد می‌بایست در خدمت نهادها و سازمان‌های مرتبط باشد. وی پنج نهاد مرتبط با بحث زیارت را برشمرد که عبارت‌اند از: استانداری خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، سازمان میراث فرهنگی، اداره اوقاف و اداره حج و زیارت. وی تأکید کرد این سازمان‌ها هرکدام عضوی از هیئت امناء این پژوهشکده خواهند بود. وی استفاده از پژوهشگران شاخص، هسته‌های پژوهشی و شرکت‌های رشد مرتبط با موضوع زیارت را از ظرفیت‌های پژوهشکده زیارت و گردشگری دانست.

دکتر حسینی مدیر امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز ضمن ابراز خرسندی از تأسیس این پژوهشکده در دانشگاه فردوسی مشهد به تشکیل شورای مشورتی در حوضه زیارت اشاره نمود و گفت به اعتقاد من می‌بایست این‌چنین شورایی در استانداری شکل‌گرفته که تمام اعضای هیئت‌علمی این پژوهشکده در آن عضو باشند و کلیه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه زیارت در این شورا موردبررسی قرار گیرد.

دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز تأکید کرد ارتباطات دستگاه‌های استان با دانشگاه فردوسی مشهد باید ارتباطی سیستمی باشد و نه منحصر به ارتباطات فردی. وی همچنین تصریح کرد ما از بیشتر به حمایت معنوی مقامات حاکمیتی استان نیاز داریم تا حمایت‌های مادی. در ادامه این جلسه دکتر اکبری مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده به گزارشی از پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص زیارت و زائران پرداخته و معرفی سامانه پژوهشی مورداستفاده قرارگرفته در این پژوهش‌ها پرداخت.

841365

841366

841367

آخرین اخبار