حضور عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگاه بین‌المللی بررسی سیستم‌های ملی نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه در کشور اسکاتلند

ارسال شده در تاریخ :

دکتر امید علی خوارزمی عضو هیئت‌علمی گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگاه بین‌المللی «بررسی سیستم‌های ملی نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه» در تاریخ 12 الی 20 آبان‌ماه سال 1397 که در دانشگاه استرلینگ کشور اسکاتلند برگزار شد، شرکت کرد.

دکتر امید علی خوارزمی ضمن ارائه مقاله مشترک خود با یکی از استادان این دانشگاه با عنوان «بررسی مقایسه‌ای خوشه‌های صنعتی مبلمان و زعفران شهر مشهد» در حاشیه این کارگاه بین‌المللی در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد با دیگر دانشگاه‌های شرکت‌کننده در کارگاه مذکور گفت‌وگو کرد.

آخرین اخبار