حضور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست مشترک مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد در نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  فردوسی مشهد در نشست مشترک که در  غرفه مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد در نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد ، در پنل "نقش زنان در مدیریت شهری" مسائل زیر را مطرح کرد:

آموزش و پژوهش دو بال می باشد که هیچکدام بدون دیگری معنی ندارد.

وظیفه ما دانشگاهیان، در کنار آموزش، کمک به پژوهش است تا کشور به توسعه دست یابد.

اعتقاد دارم همچنان که یک زن به خوبی از عهده امور خانه بر می آید توانایی آن را دارد که اگر جنس دوم قلمداد نشود، امور بیرون از خانه را از جمله در محل کار  نیز به خوبی انجام دهد.

باید حتما در برنامه ریزی های مدیریت شهری و کمیسیونهای شورای شهر از نظرات کارشناسی بانوان نیز استفاده شود.

استفاده از نظرات بانوان در حوزه شهرسازی ، زیباتر شدن شهر را در پی خواهد داشت.

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد

آخرین اخبار