حضور دکتر نظری مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در غرفه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

حضور  دکتر نظری مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی و گفتگو با دکتر ملک زاده رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در دومین روز از برگزاری نمایشگاه سه شنبه 15 آذر 1401

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه