جلسه هم اندیشی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

جلسه‎ مشترک هم اندیشی مسئولان حوزه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در روز پنجشنبه 21 تیرماه 97  در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه دکتر پیش قدم، معاون آموزشی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد،  ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی دیدگاه‎های جدید در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه را ارائه کرد.

فایل ارائه شده با عنوان بسته "ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی اعضای هیات علمی" با محوریت چهارگانه "الزامات، توانمندی‎ها، شایستگی‎ها و کارنمای آموزشی" در این جلسه مورد استقبال دکتر شریعتی قرار گرفت و مقرر شد که این طرح با ملاحظات اجرایی، بومی و فرهنگی به وزارت عتف ارسال شود.

در ادامه این جلسه دکتر شریعتی، بر سه فعالیت برجسته نمودن دهه سرآمدی آموزش؛ طرح "مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان"؛ توسعه آموزش و ارتباطات بین المللی در حوزه آموزش تاکید ویژه نمود.

840258

840259

ارسال کننده خبر: کتابداری

آخرین اخبار