جلسه معارفه با دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

جلسه معارفه هیات رئیسه، مدیران دانشکده و اعضای هیات علمی با دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی روز شنبه 24 مهر 1400 ساعت 12 و به صورت مجازی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه، پس از تلاوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی، دکتر علیرضا سهیلی رئیس دانشکده ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی سلامتی برای دانشجویان نو ورود و تبریک به مناسبت پذیرفته شدن در دانشگاه پر افتخار فردوسی مشهد، توضیحاتی در رابطه آموزش مجازی ارائه داد.

سپس دکتر کاظم خشیارمنش معاون پژوهش و توسعه منابع دانشکده و دکتر فاطمه هلن قانع، مدیر دفتر توسعه همکاری های بین الملل دانشکده به معرفی حوزه های خود پرداختند.
در ادامه دکتر امید سلیمانی فرد مدیر دفتر ارتباط با جامعه دانشکده فعالیت های این دفتر و ظرفیت های موجود جهت فعالیت دانشجویان را شرح داد و آزمایشگاه های بازی سازی، بهینه سازی و علم داده را معرفی کرد.
سپس، دکتر مصطفی توکلی، مدیر فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشکده به معرفی این مدیریت و تشکل های دانشجویی پرداخت.
در ادامه فاطمه محمدی، مسئول اداره آموزش دانشکده، مسائل پرکاربرد آموزشی را توضیح داد.
در انتهای این جلسه نیز مدیران گروه‌های آموزشی به معرفی گروه‌ها و اعضای هیات علمی دانشکده، اساتید مدعو از خارج کشور و اساتید فقید دانشکده پرداختند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه