ارسال شده در تاریخ :


جلسه  مشترک همکاری بین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با مدیریت دفتر تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش
استان در روز جاری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشعد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده علوم تربیتی جلسه مشترک دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیریت دفتر تحقیق و پژوهش آموزش
و پرورش استان خراسان رضوی صبح امروز چهارشنبه 6 بهمن ساعت 10 صبح با حضور دکتر امانی
مدیر دفتر تحقیق و پژوهش آموزش و پروزش استان خراسان رضوی در اتاق شورای شماره 2 دانشکده
برگزار شد.


در این جلسه که به همت دفتر ارتباط
علمی دانشکده با جامعه تدارک دیده شده بود دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده همراه با مدیران گروه های آموزشی
علون تربیتی و روان شناسی داشکده ( دکتر مرتضی کرمی و دکتر اصغری ابراهیم آباد) در
جلسه حضور داشتند.


50049


.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار