جلسه ستاد بازگشایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست ستاد بازگشایی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، دکتر سید حسین سید موسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و تعدادی از مدیران دانشگاه روز دوشنبه 29 فروردین ماه سال 1401 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر غفاری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی کامل واحدهای دانشگاه برای استقبال از حضور دانشجویان در دانشگاه اعلام نمود و اظهار داشت: باید ضمن برنامه ریزی دقیق و متناسب با شرایط ویژه حاضر تلاش کنیم، اطلاع رسانی برنامه ها به گونه ای متمرکز و فوری در بخش ویژه ای در سایت دانشگاه انجام شود تا دانشجویان با کمترین ابهام و سردرگمی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.

وی در ادامه با توجه به تغییرات متعددی که حضوری شدن دانشگاه در شرایط تحصیلی و سبک زندگی دانشجویان ایجاد کرده است به وظایف حوزه معاونت برای کاهش استرس های ناشی از این شرایط در بین دانشجویان اشاره نمود.

در ادامه مدیران حاضر در این نشست به برنامه ریزی ها و چالش های پیش روی خود اشاره نمودند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

baz14012

baz14013

baz14014

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه