جشنواره ورزشی همگانی پاییزه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز دانشجو، جشنواره ورزش همگانی پاییزه ویژه دانشجویان دانشگاه را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، این جشنواره در بخش خواهران در رشته های ایروبیک در روز دوشنبه 15 آذر و رشته فریزبی روز سه شنبه 16 آذر در محل سالن ورزشی کوثر و در بخش برادران دانشجو در رشته های تنیس روی میز روز یکشنبه 14 آذر ماه و پرتاب دارت در روز سه شنبه 16 آذر ماه 1400 در محل سالن ورزشی فجر پردیس دانشگاه همچنین رشته چالش تنیس خاکی بصورت مشترک در روز 17 آذر ماه در محل زمین تنیس روی خاکی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

جهت ثبت نام از طریق سامانه رخدادهای ورزشی به آدرس http://sems.um.ac.ir با وارد کردن شناسه و رمز پورتال شخصی اقدام کنید

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 38803506 و یا شماره 38803508 تماس بگیرید.

paeez14003

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه