جشنواره مجازی ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی اکثر فعالیت های ورزشی به صورت حضوری و فیزیکی و حضور حداقلی کارکنان و اساتید در دانشگاه، مدیریت تربیت بدنی در نظر دارد جشنواره بهاره ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی را به صورت مجازی برگزار نماید.

مشاهده فایل جشنواره مجازی

1400030402

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه