جذب گرنت پژوهشی از آکادمی جهانی علوم یونسکو توسط عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آکادمی جهانی علوم (twas) موافقت خود را با اعطای گرنت پژوهشی به دکتر محمدعلی ابراهیمی نیک، عضو هیئت‌علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد.

در این موافقت‌نامه اشاره‌شده است که از بین درخواست‌های بسیار زیاد واصل‌شده به این آکادمی، پروژه دکتر ابراهیمی نیک با عنوان  ارزیابی تکنیکی و اقتصادی تولید بیوگاز از کود دامی در حضور برخی ریزمغذی‌ها و بیوفیلم ها» به‌عنوان پروژه برتر انتخاب و گرنت مذکور برای خرید تجهیزات موردنیاز پژوهش و پیشبرد اهداف آن تخصیص داده خواهد شد.

آخرین اخبار