جذب هشت محقق پسادکتری و دانش‌آموخته ویژه در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد میزبان هشت محقق پسادکتری و دانش‌آموخته ویژه در رشته‌های مهندسی آب، علوم و صنایع غذائی، گیاه‌پزشکی و علوم دامی است. این محققان که عمدتاً دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه‌های معتبر داخلی می‌باشند، برای گذراندن این دوره‌ها  داوطلب شده‌اند.

گسترش این دوره‌ها ضمن ایجاد انگیزه در دانش‌آموختگان برتر، امکان انجام تحقیقات به‌روز و قابل‌رقابت با تحقیقات ممتاز دنیا را فراهم خواهد نمود.

اسامی و رشته‌های تخصصی ایشان به شرح زیر اعلام می‌گردد:

خانم دکتر آمنه میان‌آبادی به راهنمایی دکتر کامران داوری در رشته مهندسی آب

دکتر فرید فریدانی به راهنمایی دکتر فرید حسینی در رشته مهندسی آب

دکتر بهروز علیزاده بهبهانی به راهنمایی دکتر فخری شهیدی در رشته علوم و صنایع غذائی

دکتر اسماعیل کمالی پاشا به راهنمایی دکتر انصاری در رشته مهندسی آب

خانم دکتر مائده ملائی به راهنمایی دکتر صادقی نامقی در رشته گیاه‌پزشکی

دکتر محمدمهدی نعمت شاهی به راهنمایی دکتر مرتضوی در رشته علوم و صنایع غذائی

دکتر مهدی ایرانی به راهنمایی دکتر محمدعلی رضوی در رشته علوم و صنایع غذائی

دکتر علی دانشمند به راهنمایی دکتر کرمانشاهی در رشته علوم دامی

ارسال‌کننده خبر: آمار

آخرین اخبار