جذب دانشجویان خارجی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر مهدی سهرابی رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشکده علوم ورزشی برای جذب دانشجویان خارجی ظرفیت مطلوبی دارد.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه افزود: با توجه به این ظرفیت مطلوب دانشکده علوم ورزشی دانشگاه برای جذب دانشجویان خارجی،  دانشکده از ظرفیت مطلوبی به لحاظ اعضای هیئت علمی متخصص، امکانات و تجهیزات برخوردار است که برای برخی کشورها به خصوص کشورهای همسایه جذابیت ویژه‌ای دارد.

دکتر سهرابی در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی در این دانشکده افزود: در حال حاضر دانشجویانی از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل هستند.

وی در خصوص سابقه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: از سال1366 گروه تربیت بدنی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه کار خود را آغاز کرد و در سال 72 از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی جدا شد و به صورت مستقل فعالیت خود را در قالب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد  ادامه داد.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: ابتدا این دانشکده تنها در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرفت، اما به مرور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجویان متقاضی پذیرفته شدند، همچنین در سال 83 مقطع تحصیلات تکمیلی را راه اندازی کردیم و در حال حاضر نسبت دانشجویان ارشد و دکتری با دانشجویان کارشناسی برابر است.

دکتر سهرابی اضافه کرد: در این دانشکده 23 عضو هیئت علمی فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود 4 نفر در مرتبه استادی، 8 نفر در مرتبه دانشیاری و 11 نفر استادیار هستند و در حال حاضر 580 دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. در طول سال تحصیلی حدود 4 هزار دانشجو از سایر دانشکده‌ها در سطح دانشگاه از سرویس تربیت بدنی عمومی ارائه شده توسط دانشکده علوم ورزشی استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش‌های رشدحرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی ، مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی ، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و دکتری گرایش های بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، رشد حرکتی، یادگیری حرکتی و مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی تحصیل می‌کنند.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار