ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ آغاز شد

ارسال شده در تاریخ :

گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب - سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ویژه دانشجویان مستعد مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی (Ph.D) که دارای شرط سنوات مجاز تحصیلی می باشند از تاریخ ۲۰ مهر ماه لغایت ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را آغاز کرد.

جهت ثبت نام به پرتال دانشجویی،  قسمت آموزشی، طرح خوشه بندی شهاب مراجعه کنید.

1400072104

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه