ثبت نام الکترونیک پذیرفته شدگان نو ورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 1403 _ 1402

ارسال شده در تاریخ :

بدینوسیله به اطلاع تمامی پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه فردوسی مشهد می رساند، این دسته از دانشجویان می‌بایست از تاریخ 1402/06/20 لغایت 1402/06/24 با مراجعه به آدرس : https://pooya.um.ac.ir/educ/registration ثبت نام خود را در این دانشگاه قطعی نمایند. لازم به ذکر است فرایند فوق صرفا به صورت الکترونیک بوده و نیاز به مراجعه حضوری نخواهد بود. ضمنا انتخاب واحد دانشجویان فوق، صرفا در اولین نیمسال تحصیلی به صورت گروهی و توسط دانشکده مربوطه انجام می‌شود.
یادآور می‌شود شروع نیمسال اول برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 1402/07/08 و به صورت حضوری خواهد بود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه