ثبت اثرى از دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست آثار ملی

ارسال شده در تاریخ :

نسخۀ خطی "منشآت خواجه اختیار گنابادی" که در مخزن کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می‌شود، با شمارۀ ۹۹۲/۱۲۸۵۰/۶۷۵۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

این نسخه دارای 18 قطعه با حاشیه و تزئینات و مربوط به دوره صفویه است که در سال 965 ق. به دست خواجه اختیارالدین جنابدی ( گنابادی)، منشی شاه عباس کتابت شده است.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد پس از استعلام از مسئولان دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه و رؤیت این نسخه در مخزن کتابخانۀ دانشکده، مکاتبات خود را جهت ثبت این اثر آغاز کرد و مقدمات بازدید مسئولان مربوط در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را از این اثر گران‌بها فراهم نمود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه