تولید کیت القای تمایز زدایی سلولی با کمک ریز مولکول ها توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کیت
القای تمایز زدایی سلولی با کمک ریزمولکولها توسط دکتر احمدرضا بهرامی و دکتر مریم مقدم
متین اساتید گروه آموزشی زیست دانشکده علوم و با همکاری دکتر ناصر مهدوی شهری و مهدی میراحمدی، زهرا
محمودی، مروارید ساعی نسب، و سعیده نجفی راد دانش آموختگان مقطع
کارشناسی ارشد این رشته ثبت اختراع شد.


مهدی
میراحمدی یکی از پژوهشگران این طرح در خصوص روش های ترمیم قسمت های مختلف بدن گفت:
ترمیم توسط خود بدن، استفاده از جراحی های مختلف و استفاده از داروهای شیمیایی از
مهم ترین شیوه های ترمیم بدن می باشد.


وی
با اشاره به اینکه یکی از راه های ترمیم سلول های بنیادی، استفاده از سلول های
بنیادی پرتوان است، گفت: سلول های پرتوان و همه توان قادرند به همه سلول های بدن
تبدیل شوند.


میراحمدی
با بیان اینکه سلول پرتوان از سلول لقاح یافته انسان ایجاد می شود، اظهار کرد:
استفاده از سلول لقاح یافته به خاطر مسائل اخلاقی و انسانی و از بین بردن جنین یک
انسان مناسب نمی باشد.


وی اقدام
پژوهشگران در این طرح را تولید سلول های بنیادین از سلول های در دسترس عنوان و
اظهار کرد: سلول های سرطانی از سلول های پرتوانی هستند که به علت تکثیر بی رویه
باعث اختلال فعالیت بدنی می شوند و بهترین گزینه برای تبدیل شدن به سلول های تمایز
یافته عصبی هستند.


میراحمدی
با اشاره به اینکه سلول های سرطانی در بسیاری موارد شبیه سلول های نرمال هستند،
خاطرنشان کرد: شناسایی مارکرها و شناسه های اصلی در سلول های سرطانی و تبدیل آن به
سلول های عصبی در این طرح انجام شده است.


وی
ادامه داد: برای این کار از سلولی در ناحیه گوش نوع خاصی از خرگوش استفاده کرده و
بعد از ترکیب با سلول های سرطانی توانستیم سلول های تمایز یافته عصبی داشته باشیم.


میراحمدی
تبدیل سلول های سرطانی به سلول های تمایزیافته عصبی را به وسیله برنامه ریزی مجدد
سلولی دانست و یادآور شد: این روند در طبیعت به ندرت انجام شده و دستاورد بزرگی
برای علم محسوب می شود.


وی
با اشاره به اینکه روش های پیشین روش هایی پرهزینه و خطرناک بود، ابراز امیدواری
کرد که با این روش بتوان گام های بیشتری برای برنامه مجدد سلولی و درمان ضایعاتی
که در بدن به وجود می آید، ایجاد کرد.


میراحمدی
هدف از انجام این طرح را کمک به علم پزشکی و خدمت به مردم دانست و خاطرنشان کرد:
برای تولید صنعتی و انبوه در این زمینه نیاز به سرمایه گذار و حمایت از محققان
وجود دارد که طرح ها و پروژه ها در دانشگاه ها باقی نماند و در صنعت کاربردی شود.


لازم
به ذکر است این طرح به شماره 83648 در دفتر ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان
اختراع به ثبت رسیده است.آخرین اخبار