توصیه هایی در خصوص سلامت روانی مردان در دوره پاندمی کرونا

ارسال شده در تاریخ :

با عنایت به ماموریت مدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندها نسبت به آگاهی رسانی و  توانمند سازی اعضای دانشگاه در حوزه سلامت، در راستای هفته بین المللی سلامت مردان (24- 30 خرداد) و اهمیت سلامت روانی مردان در دوران پاندمی کرونا، اطلاعات و جزوات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های زیر جهت بهره برداری اعضای دانشگاه تقدیم می گردد.

افسردگی و کرونا

خودمراقبتی در سلامت روان

سوگواری در کرونا

مدیریت استرس در بحران کرونا

مردان- خودکشی و کووید 19

وسواس کرونا

1400040203

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه