تورهای آموزشی آشنایی با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور اشنایی دانشجویان با امکانات و خدمات این مرکز اقدام به برگزاری تورهای آموزشی نموده است .

در اولین مرحله از برگزاری این برنامه، دانشجویان جدید رشته فیزیک دانشگاه با شرکت در تور آشنایی با مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت کردند.

در این تورهای آموزشی دانشجویان ضمن آشنایی اجمالی با نرم افزار کتابخانه ای سیماد از بخش های مختلف کتابخانه بازدید و به توضیحات کارشناسان مربوطه گوش فرا می دهند. بدون تردید شرکت در این تور آموزشی برای دانشجویان تاثیر به سزایی در روند کارهای آموزشی و پژوهشی آنها دارد.

841011

841012

 

آخرین اخبار